Vytvořili jsme logo společnosti MediGenia zabývající se marketingem a managementem firem podnikajících ve zdravotnictví.