Vytvořili jsme 60stránkovou brožuru ke sběratelské edici Bible Reynek.
V pouzdře z grafického papíru, s lepenou vazbou.
Zajistili jsme i produkci fotografií z výroby originálních grafických listů uvnitř bible.