Po vytvoření grafického manuálu pro tvorbu produktových letáků Electro Worldu jsme vytvořili také předlohy tematických vkládaných letáků. Obvykle vždy pro jednoho z výrobců elektra.
Ty sloužily pro vytváření těchto letáků v několika evropských zemích.