MetroZoom – uvedení společnosti

Pro novou společnost MetroZoom jsme vytvořili logo a jeho základní kodifikaci. Následně i kompletní grafické řešení internetové prezentace. A pokračovali jsme

vizuálně jednoduchou zaváděcí selfpromo kampaň umístěnou na reklamních nosičích tohoto provozovatele.

 

Společnost MetroZoom provozuje síť 1200 reklamních nosičů typu CLV v 53 stanicích pražského metra.