Pro Zdravotní pojišťovnu Ministerstva vnitra ČR jsme vytvořili ideové a grafické návrhy kampaně pro outdoor, inzerce a plakáty.
Kampaň byla plánována v souběhu několika motivů.