Logo bikesharingové společnosti. Včetně základních definic variant loga a barevnosti.