Pro bikesharingovou službu Velonet jsme vytvořili inzerce do deníků.