Produktový displej do výloh lékáren s představením portfolia výrobků využívající dvou vizuálů a sdělení viditelných pod různými pozorovacími úhly,
s prostorem pro umístění produktů