Produktový katalog výrobce.
Rozsah 52 stran vč. obálky. Formát A4.

Připravili jsme celkový layout, včetně přípravy všech fotografií i půdorysů všech pater domů.