Katalogové listy domů. Pro cca 15 modelů.
Oboustranná A4 s tvarovým výsekem.
Včetně postpodukce všech fotografií a přípravy schemat půdorysů všech pater domů

2006 – 2009