Grafické řešení několika obsahových a rozměrových variant jednotného vzhledu informačních panelů staveb Hl. města Prahy.
Včetně přípravy grafického manuálu pro tvorbu infopanelů.