Novoročenka medální agentury.
S použitím speciální, na běžném světle neviditelné, barvy, která se objeví až po umístění novoročenky do tmy (podle návodných piktogramů na běžně tištěné části novoročenky).