Vytvořili jsme certifikáty pro absolventy kurzů společnosti MediGenia.