Pro Hospodářskou komoru ČR jsme připravili kampaň na podporu podnikání. Tři motivy jsme aplikovali na řadu formátů klasických billboardových ploch a také jsme vytvořili animace pro venkovní LED panely.