Pro výstavu GOTT MY LIFE jsme připravili i produkovali většinu nabízeného merchandisingu.