Vytvořili jsme další 2 motivy ze série outdooru serveru Flowee.cz. Řada formátů ploch.