Připravili jsme dvoustránkovou inzerci do tiskoviny Designbloku pro Iniciativu Epopej v Praze.