Logo stomatologického centra. Včetně kodifikace základních tvarových a barevných variant loga a definic barevnosti.

Připravili jsme také základní tvarové a barevné varianty firemního sloganu a zásady jeho používání spolu s logem.