V letech 2007 až 2009 jsme připravili rozsáhlý grafický manuál pro tvorbu produktových letáků prodejce elektroproduktů Electro World. A to ve verzi pro týdenní letáky a také měsíční letáky s modifikovanou nabídkou.
Jako základ jsme vytvořili 15stránkový manuál pro tvorbu základních elementů, produktových bloků, tematických stran, sponzorských stran i celých běžných stran produktových letáků. Tyto letáky byly tištěny s variabilním počtem stran podle potřeby ve formátu A2.

Zároveň jsme připravili i předlohu vkládaných produktových letáků jednotlivých výrobců, které byly obvykle ve formátu A3 a vkládali se do větších obecných letáků.

Manuály jsme připravili v české a anglické jazykové mutaci a sloužily pro tvorbu letáků v Česku, Polsku a Maďarsku, případně i dalších státech Evropy.

Finální podoba byla klientovi předána v datové podobě ve formátu PDF a tištěné verzi.

Dále jsme zajišťovali i supervizi nad konkrétními letáky vytvořenými podle našeho manuálu v jednotlivých zemích, které jsme průběžně připomínkovali.

Později jsme připravovali ještě vizuály nabídkových a produktových ikon, akčních nabídkových bloků, produktových billboardů, inzercí a další předlohy.