Outdoorová kampaň na oborový informační portál ekonomickymagazin.cz. Realizace na venkovních reklamních nosičích typu bigboard, smartboard, CLV a LED panelech.