Vytvořili jsme logo nové právní kanceláře Doucha Šikola advokáti.