Dekorativní nástěnné instalace kombinující tradiční japonské motivy dřevorytů tištěných na plátně napnutém na rámu a moderních grafických prvků na transparentní akrylové desce a kartáčované hliníkové desce.
Kombinované instalace jsou na stěnách zavěšeny na neviditelných upevňovacích konstrukcích.