Realizovali jsme novoročenku překladatelské firmy České překlady.