Vytvořili jsme logo rozsáhlého developerského projektu včetně základních specifikací a ukázek možného užití. Dále připravujeme grafický manuál loga.