Propagační roadshow bus demonstrující kreativní možnosti reklamy na dopravních prostředcích MHD zástupcům reklamních agentur.
Připravili jsme kompletní ideové, grafické i technické řešení vč. všech tiskových a výrobních podkladů. A také prováděli supervizi realizace autobusu.
Realizace na Slovensku