Vytvořili jsme novoročenku společnosti Bigboard odkazující na připravovaný nový městský mobiliář.