Vytvořili jsme inzerce do deníků pro městský mobiliář společnosti Bigboard.