Celkem jsme zpracovali a připravili 21 motivů, které jsme následně formátovali na všechny typy bigboardových ploch, ale také také na desítky LED panelů a většinu typů ploch v pražském metru i LED panely na nádražích. V první vlně kampaň informovala o způsobech přenosu a možnostech omezení šíření viru, projevech onemocnění a o informačních zdrojích. V druhé vlně se na billboardových plochách objevilo sdělení o nutnosti nošení ochranných roušek.

 

Ve formátech bigboard, billboard, smartboard, CLV, digitální LED panely, digitální CLV, rámečky a další plochy v pražském metru.