Grafický návrh outdoor kampaně na plochách CLV pro výrobce ocelových polotovarů.