Tištěné novoročenky pro společnost Aquamarine Spa zabývající se prodejem wellness produktů.