Grafické řešení prvního vydání tištěného interního firemního newsletteru pro zaměstnance společností Imaginox a Aquamarine. Nadále připravujeme i další vydání.