Prezentační firemní internetové stránky v námi navrženém jednotném vizuálním stylu.
Pro společnost Allpack zabývající se průmyslovými obaly.