Aquamarine Spa, Imaginox – interní Newslettery

Pro zaměstnance společností Imaginox a Aquamarine Spa jsme vytvořili tištěný interní newsletter. Nejprve jsme připravili první vydání, nadále připravujeme i ta další.